söndag 22 maj 2011

Sädescirklar

Människor har gjort mycket enkla cirklar med planka och rep under tidigare år, men att kunna göra de mycket komplicerade cirklar som görs numera, ofta under kort tid och ofta under natten (med ibland regn) kan inte vara möjligt. Dessutom är det många detaljer som pekar på att människor inte kan ha gjort dessa.

Stråna är böjda ca en dm från marken, noderna är förstorade och ofta exploderade, medan de lever vidare och gror till större exemplar, säden i toppen är annorlunda böjda, på marken finns en främmande elektromagnetisk strålning, ett summande ljud har hörts, vissa böljande vindvågor uppkommer vid tillkomsten, insekter fastnar ofta på stråna, djur som finns nära platsen ger sig iväg till andra sidan inhägnaden, flera små metalliska UFO.n snurrar runt ovanför medan figuren framträder, mm, mm.

Att det bara skulle vara naturfenomen kan man bortse ifrån, eftersom det är komplicerade figurer som framträder.

I stället kan man spekulera i om det är avancerade intelligenser från rymden som på ett smidigt och inte chockartat sätt vill visa att de finns och med symboler tala om vad de vill säga oss människor innan de kontaktar oss för en dialog.


Sagt om sädescirklar av en musikprofessor i Oslo, Norge:

Anm. Egen översättning från norska till svenska.

"Naturvetenskapen är begränsad och kan inte förklara en del avgörande sidor för tillvaron. (Med naturvetenskap menar jag här fysik, kemi och biokemi, med deras etablerade metoder). Denna vetenskapen förklarar inte etik. Inte konst. Inte musik. Inte poesi. Inte skönhet. Inte människors medvetande. Inte religiös erfarenhet. Inte mystiska upplevelser. Inte paranormala fenomen. Inte naturens egenvärde. Inte vad liv är. Inte varför världen finns. Inte mening och existens. Och alltså inte sädescirklar.

Men när sådana fenomen och erfarenheter faktiskt finns, bör man självklart gå till andra metoder än naturvetenskap.

En bild: En koncertsal är full av lyssnare. någon upplever musiken som en gripande och sannfärdig och skakande erfarenhet. Andra märker av lite eller ingenting och går oberörda hem. Musiken som spelas är densamma, men lyssnaren har olika förutsättningar att förstå denna. Vem säger att de oberörda har rätt?


Det krävs en öppenhet och en mottaglighet i oss för att kunna uppleva detta. Det krävs närmast en tro. Det krävs en ändring i oss som lyssnar. Men detta är likaväl INTE subjektivt, det är intersubjektivt, bland alla dem som blir berörda. På ett eller annat sätt står sädescirklarna i en växelverkan med de människosinnena som upplever dem.

Sädescirklar ligger självklart närmare humanistisk vetenskap, konsterfarenhet, djuppsykologi och mystisk erfarenhet än så kallat objektiv naturvetenskap. De står inte i motsats till naturvetenskaplig förståelse (det visar de geometriska, matematiska, enerigmässiga och biologiska sidorna), men de överskrider denna förståelsen och kallar på ett vidare tillvägagångssätt."

"Energiutvecklingen mellan omedvetna och medvetna nivåer i psyket är enligt Carl Gustav Jung ett resultat av mångtusenårig utveckling. Medvetenheten är som det är känt, ett förhållandevis nytt fenom i mänsklighetens historia.

När vi utsätts för drömmar, när vi förälskar oss, när vi plötsligt grips av ett egenartat intryck, så är det inte något sådant vi väljer. Det är också något vi bryter igenom, något som sker med oss själva om vi verkligen vill medge det.

Vi är bara delvis herrar i eget hus. Självinsikt och inåtvänt självarbete är inte alltför högt bedömd i den västliga civilisationen. Men psyket och kroppen vet bättre, än om de omedvetna besittningarna inte släpper till med sina mytiska drömbilder, aningar och intuitioner.

Vi är i besittning av en intelligens som till del är mycket äldre än oss själva, men som vi knappt nog erkänner oss till."

En bild av "De gråa ET", som ska ha gjort ombordtagningar, se Bild 1.

En liknande "CD-skiva" i samma bild med digitalt meddelande, se Bild 2.

En annan bild av en ET, se Bild 3.

Ett digitalt svar på forskaren Carl Sagan´s meddelande ut i rymden,
se Bild 4 och 5.
Bild 1

Bild2

Bild 3

Bild 4

Bild 5